Kurumsal Yönetim

Allied Turkish Bank International Banking Unit LTD, faaliyetlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak toplumsal yararların gözetilmesi anlayışı ile Kurumsal Yönetim çerçevesinde yürütmektedir.

Yönetim anlayışı ve hissedarlarla olan iletişim Kurumsal Yönetim çatısı altında yürütülmektedir.

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?